Kalkulator prijave poreza na dohodak za 2011. godinu

Izradite sami poreznu prijavu za 2011. godinu

Kao i svake godine portal ORKIS.hr daruje svojim čitateljima kalkulator prijave poreza na dohodak. Kalkulator “porezne prijave” za 2011. godinu nalazi se u Excel formatu i potpuno je besplatan za korištenje.
Kalkulator možete preuzeti sa slijedećeg linka: http://www.orkis.hr/Kalkulator-prijave-poreza-na-dohodak-za-2011-godinu

Predaja poreznih prijava putem interneta – Zakonska obveza

  1. Tijekom 2011. godine veliki i srednji obveznici podnose ID obrazac i prijavu poreza na dobit putem internet
  2. Tijekom 2011. godine ID obrazac putem internet podnose poslodavci i isplatitelji mirovina koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika
  3. Od 1.1.2012. veliki i srednji obveznici sada ali i svi poduzetnici isporuka većih od 800.000 kn sve prijave koje obuhvaća ePorezna podnose kao elektroničke prijave  

U uvodu se može vidjeti koje su obveze podnošenja elektroničkih prijava koje proizlaze iz slijedećih zakonskih propisa: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem.

Iz navedenih obveza predaja vidljivo je da Porezna uprava postupno provodi zakonsku obvezu prijava elektroničkim putem jer je logično da veliki poduzetnici najlakše mogu prilagoditi svoje poslovanje navedenim Zakonima.
Znači, pitanje je trenutka kada će se Zakonska odredba početi primjenjivati i na male poduzetnike. Pretpostavlja se da će se navedeno dogoditi sa izmjenama Zakona u slijedećoj poslovnoj godini odnosno u 2013.

Člankom 63. Stavak 6 Općeg poreznog Zakona propisuje se koji su to obveznici koji moraju prijave predavati elektroničkim putem:

  • Veliki i srednji porezni obveznici (Zakon o računovodstvu)
  • Obveznici PDV-a čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga (oporezivih i izvoznih isporuka) veća od 800.000 kn – prema pokazateljima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju porezne prijave

Navedeno stupa na snagu 1.1.2012. godine.
Kako navedena obveza stupa na snagu od 1.1.2012. godine znači da se i obrasci koji se u siječnju 2012. podnose za prosinac 2011. moraju predati elektroničkim putem.

Kazne za one koji ne predaju poreznu prijavu elektroničkim putem su slijedeće:

  • 5.000 – 500.000 kn za pravnu osobu i
  • 2.000 – 100.000 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi

Kako bi svi koji su obvezni predavati porezne prijave elektroničkim putem mogli to i učiniti potrebno je da imaju digitalni certifikat i ekarticu koju izdaje FINA.
Cijene (trošak) navedenog su slijedeće (bez PDV-a):

  • Izdavanje kartice: 390,00 kn / godišnje
  • Registracija poslovnog subjekta: 80,00 kn / jednokratno
  • Čitač: 90,00 kn / jednokratno

Kako natjerati iCloud da radi na Windows XP-u?

Nadogradili se svoj iPhone na novi iOS 5 i krenuli ste postaviti iCloud na svim svojim računalima i tada ste naišli na problem.

Naime, iCloud radi samo na Windows Vista (Service Pack 2) ili na Windows 7. Sve to Vas ne bi interesiralo da privatno i poslovno koristite Apple računala. No, što je sa nama koji koristimo i jedno i drugo a želimo sinkronizaciju između svih naših uređaja i još k tome spadamo u onaj veliki broj ljudi koji koristi XP (66% Windows korisnika još uvijek koristi XP)?

U nastavku su kratke upute kako natjerati iCloud da radi i na Windows XP-u.

Što je sve potrebno:

Outlook 2007 ili Outlook 2010
iTunes 5.10
Program kao što je 7-Zip ili WinRar
Orca MSI editor

Podešavanje iClouda za rad na Windows XP-u:

1. Preuzmite iCloud ovdje:  iCloud Control Panel for Windows.

2. Sa programom 7-Zip otvorite datoteku iCloudSetup.exe i odpakirajte je

3. U odpakiranom folderu pronađite iCloud.msi ili iCloud64.msi (za 64bitne sustave) te ga otvorite sa programom Orca.

4. U lijevom dijelu prozora odaberite LaunchCondition. Nakon toga u desnom dijelu prozora promijenite “VersionNT> = 600” u “VersionNT> = 200” i kliknite Save.

5. Pokrenite modificirani iCloud.msi i instalirajte program.

6. Pokrenite iCloud iz Control Panel-a i podesite iCloud po želji.

 

Uživajte u sinkronizaciji🙂

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Objavom novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11) došlo je do određenih promjena u  načinu vođenja evidencije o radnicima. Odredbe pravilnika počinju se primjenjivati od 01.05.2011.

U nastavku donosimo pregled promjena koje se odnose na vođenje podataka o radnom vremenu radnika (“Matična knjiga” i posebne evidencije nisu obrađene. Detalje o njihovim promjenama možete pročitati u novom Pravilniku).

Nove odredbe o evidentiranju radnog vremena radnika

1.  Sati provedeni na službenom putu te sati terenskog rada. Navedena 2 podatka odredbama novog Pravilnika više nije potrebno posebno iskazivati. Navedeni sati za radnika predstavljaju redovan rad pa se iskazuju kao i svaki drugi redovan rad (točka 5. čl. 8. st. 2. novog Pravilnika)

2. Novim Pravilnikom propisana je obveza (dodatna) evidentiranja sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće.

3. Novim Pravilnikom dolazi do znatnog smanjenja obveze evidentiranja početka i završetka rada radnika (čl. 8. st. 2. novog Pravilnika). Evidencija početka i završetka rada radnika obvezna je za poslodavce samo ako je vođenje tih podataka ugovoreno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, sporazumom radničkog vijeća i poslodavca ili je propisano odredbama pravilnika o radu. Ako navedeno nije ugovoreno navedenim načinima evidentira se samo ukupno dnevno radno vrijeme radnika u satima (čl.8. st. 1. t.5.).

4. Ostali obvezni podaci o radnom vremenu (ukupno dnevno radno vrijeme, rad noću, ostvareni prekovremeni rad radnika, rad nedjeljom, blagdanom, neradnim danom, sati pripravnosti, sati korištenja godišnjeg odmora, sati bolovanja i dr.) i dalje se obvezno evidentiraju ali najkasnije sedmog dana od dana za koji se podatci popunjavaju (čl. 9.)

Obvezni sadržaj evidencije o radnom vremenu

Temeljem čl. 8. st. 1. novog Pravilnika evidencija sadržava:

1) ime i prezime radnika,
2) dan u mjesecu,
3) početak rada,
4) završetak rada,
5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati: – rada noću, – prekovremenog rada, – rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom, – zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
6) sati u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a po redovitom rasporedu bi trebao raditi pa za iste ostvaruje pravo na naknadu plaće,
7) sati pripravnosti,
8 ) sati korištenja godišnjeg odmora,
9) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje),
10) sati plaćenog dopusta,
11) sati nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik ne obavlja ugovorene poslove,
12) sati provedeni u štrajku,
13) sati isključenja s rada.

Prema odredbi st. 3 navedenog članka poslodavac u evidenciji radnog vremena nije obvezan voditi podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka koji u razdoblju odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne postoje.

Mjesto vođenja i čuvanja evidencije o radnom vremenu

Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u svom sjedištu, a ako šest ili više radnika ugovorene poslove obavlja izvan sjedišta poslodavca u izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru tijekom cijelog razdoblja odnosno mjeseca za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, poslodavac je istu za njih dužan imati i u toj izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru za prethodno razdoblje od najmanje jedne godine.

3 savjeta kako dati otkaz na trenutnom poslu

Ako razmišljate o tome da napustite svoj trenutni posao zbog neke druge odnosno bolje ponude ili pak zbog nezadovoljstva na poslu, trebali bi imati na umu da način na koji će te dati otkaz je jednako važan kao i novi posao koji prihvaćate. U nastavku su 3 savjeta kako ljubazno i poslovno odraditi svoj odlazak:

1. Budite pozitivni

Kada priopćavate svoju odluku nadređenom, izbjegavajte to učiniti na glasan i ljutit način. Ako se ispušete na taj način možda će te se i osjećati bolje ali to svakako neće pomoći vašoj daljnjoj karijeri.

2. Pokušajte pronaći svog nasljednika

Nemojte napustiti svoj tim i managera tako da oni ostanu u teškom položaju. Probajte pronaći nekoga od kolega tko je možda kvalificiran za vašu sada već bivšu poziciju. Pokušajte odraditi otkazni rok na način da svojoj zamjeni pomognete pri tranziciji na poziciju koja je do sada bila vaša.

3. Ostanite u kontaktu

Nemojte prekinuti sve veze sa bivšom tvrtkom čak i ako ste imali loše iskustvo. Bivši kolege i manageri mogu vam biti od velike koristi u budućnosti.

4 koraka kako šefu prezentirati loše vijesti

Nitko ne voli kada mora prezentirati loše vijesti šefu ali ako probleme ne rješavate i ne donosite ih na vidjelo samo možete pogoršati stvari. Slijedeći puta kada će te morati reći svome šefu da se je nešto loše dogodilo ili da su stvari krenule u lošem smjeru, pokušajte sa ova 4 jednostavna koraka:

1. Opišite – Općenito opišite problem koji se je dogodio i objasnite kakav je utjecaj istoga na poslovanje. Obratite pažnju na to da problem prezentirate prema stvarima koje su bitne za vašeg šefa.

2. Identificirajte rješenje problema – Predložite moguće rješenje problema ili pristupa problemu zajedno sa mogućom alternativom.

3. Analizirajte rješenje – Podijelite “za” i “protiv” i objasnite moguće implikacije istih. Budite spremni da sa šefom prodiskutirate moguće rizike i barijere koji mogu zabrinjavati vašeg šefa.

4. Prihvatite odgovornost – Dajte svojem šefu do znanja da ste spremni preuzeti odgovornost za rezultat koji će se desiti temeljem pristupa koji ste predložili za rješavanje problema.

Sretno!🙂

Izvor: Harvard ManageMentor Online Module, “Managing Upward.” , Harvard Business Review

Kalkulator prijave poreza na dohodak za 2010. godinu

Izradite sami poreznu prijavu za 2010. godinu

Kao i svake godine portal ORKIS.hr daruje svojim čitateljima kalkulator prijave poreza na dohodak. Kalkulator “porezne prijave” za 2010. godinu nalazi se u Excel formatu i potpuno je besplatan za korištenje.
Kalkulator možete preuzeti sa slijedećeg linka: http://www.orkis.hr/kalkulator-prijave-poreza-na-dokodak-za-2010-godinu-739.aspx

%d bloggers like this: